[1]
Chaqqonova Iroda Sherali qizi 2023. AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI. Ustozlar uchun. 50, 1 (Nov. 2023), 49–53.