(1)
Azizova Sabina Ravshanovna. TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. tadqiqotlar 2023, 50, 40-44.