(1)
Chaqqonova Iroda Sherali qizi. AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI. tadqiqotlar 2023, 50, 49-53.