Azizova Sabina Ravshanovna. (2023). TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Ustozlar Uchun, 50(1), 40–44. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986