Chaqqonova Iroda Sherali qizi. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI. Ustozlar Uchun, 50(1), 49–53. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992