Ergasheva Zilolaxon Murodillayevna. (2023). BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINI CHIROYLI YOZUV MALAKASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI. Ustozlar Uchun, 50(1), 58–63. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6995