AZIZOVA SABINA RAVSHANOVNA. TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Ustozlar uchun, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 40–44, 2023. Disponível em: http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986. Acesso em: 29 feb. 2024.