Azizova Sabina Ravshanovna. 2023. “TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH”. Ustozlar Uchun 50 (1):40-44. http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986.