Chaqqonova Iroda Sherali qizi. 2023. “AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI”. Ustozlar Uchun 50 (1):49-53. http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992.