Azizova Sabina Ravshanovna (2023) “TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH”, Ustozlar uchun, 50(1), pp. 40–44. Available at: http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986 (Accessed: 29 February 2024).