Chaqqonova Iroda Sherali qizi (2023) “AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI”, Ustozlar uchun, 50(1), pp. 49–53. Available at: http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992 (Accessed: 29 February 2024).