[1]
Azizova Sabina Ravshanovna, “TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH”, tadqiqotlar, vol. 50, no. 1, pp. 40–44, Nov. 2023.