[1]
Chaqqonova Iroda Sherali qizi, “AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI”, tadqiqotlar, vol. 50, no. 1, pp. 49–53, Nov. 2023.