Azizova Sabina Ravshanovna. “TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH”. Ustozlar Uchun, vol. 50, no. 1, Nov. 2023, pp. 40-44, http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986.