Chaqqonova Iroda Sherali qizi. “AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI”. Ustozlar Uchun, vol. 50, no. 1, Nov. 2023, pp. 49-53, http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992.