Azizova Sabina Ravshanovna. “TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH”. Ustozlar uchun 50, no. 1 (November 4, 2023): 40–44. Accessed February 29, 2024. http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986.