Chaqqonova Iroda Sherali qizi. “AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI”. Ustozlar uchun 50, no. 1 (November 6, 2023): 49–53. Accessed February 29, 2024. http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992.