1.
Azizova Sabina Ravshanovna. TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. tadqiqotlar [Internet]. 2023 Nov. 4 [cited 2024 Jul. 16];50(1):40-4. Available from: http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986