1.
Chaqqonova Iroda Sherali qizi. AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ZAMONIDA NEYTRON TARMOQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI. tadqiqotlar [Internet]. 2023 Nov. 6 [cited 2024 Feb. 29];50(1):49-53. Available from: http://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6992