ELEKTR ENERGIYANING KELAJAGI

Main Article Content

Ikromova Mashhura Asqar qizi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada O’zbekistonda energetikaning bugungi kundagi holati,elektr energiya iste’moli, energiyaning turli yo’llar bilan olinishi,ishlab chiqarilishi, "O‘zbekneftgaz" AKning yangi tashkiliy tuzilmasi va hozirgi kunda rivojlanayotgan energetika sohasi keltirilgan.

Article Details

How to Cite
Ikromova Mashhura Asqar qizi. (2023). ELEKTR ENERGIYANING KELAJAGI. PEDAGOGS Jurnali, 38(1), 64–66. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6159
Section
Articles

References

Avetisyan, D.A. Elektr tizimlari va qurilmalarini loyihalashni avtomatlashtirish [Matn]: darslik. qo'llanma /. - M .: Yuqori. shk., 20s.Misollar: OF (1), ASK (1); Kitob raqami: 621.3; A 19

Akimova, N.A. Elektr va elektromexanik uskunalarni o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash [Matn]: darslik. nafaqa /,; ed. ... - M .: Akademiya, 20-yillar.Misollar: OF (1), ASK (9); Kitob raqami: 621.3; A 39

Aliev, I.I. Kabel mahsulotlari [Matn]: ma'lumotnoma /. - M .: RadioSoft, 20s.

Hodisalar: SORING (3), OF (1); Kitob raqami: 621.3; A 50 Kotikov, Yu.G. Transport energiyasi [Matn]: darslik. qo'llanma /, .– M .: Akademiya, 20-yillar.

"O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi" jurnali