TASHABBUSLI BUDJET: XORIJ TAJRIBASI VA O`ZBEKISTONDA JORIY ETISH AMALIYOTI

Main Article Content

Ulug`bek Qurbanov Erkinovich

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqolada tashabbusli byudjetlashtirish konsepsiyasi va uni O'zbekistonda joriy etish amaliyoti o'rganilib, xorijiy tajribalardan tushunchalar olingan. Tadqiqot tashabbus byudjetini davlat moliyasini boshqarishda ishtirok etish yondashuvi sifatida samaradorligini baholashga qaratilgan. Maqolada xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan turli usullar tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitida moslashuvchanligi va qo'llanilishi baholanadi. Ushbu amaliyot natijalarini o'rganib chiqib, maqola qimmatli tushunchalarni taqdim etadi, amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar muhokama qilinadi va O'zbekistonda tashabbus byudjetini optimallashtirish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Article Details

How to Cite
Ulug`bek Qurbanov Erkinovich. (2023). TASHABBUSLI BUDJET: XORIJ TAJRIBASI VA O`ZBEKISTONDA JORIY ETISH AMALIYOTI. PEDAGOGS Jurnali, 39(1), 18–21. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6217
Section
Articles

References

Suvnаqulov А.R. Аliаsqаrov O.А. Xorij mаmlаkаtlаridа bуudjet hisobi.(Dаrslik). – Toshkent: “Nihol Print” 2021. – 356 bet

“Moliуа tizimini rivojlаntirishning zаmonаviу tendensiуаlаri vа istiqbollаri” mаvzusidаgi xаlqаro ilmiу-аmаliу аnjumаn mаteriаllаri to‘plаmi (II qism). –T.: TMI., 2022. - 660 b