JAMOATCHILIK BILAN ALOQALAR (PR) TURLI SABABLARGA KO'RA TA'LIM JARAYONLARIDAGI ROLI

Main Article Content

Elmurodov Shohjaxon Ahmadjon o‘g‘li

Abstract

«Public Relations» (bundan buyon – PR, piar) iborasi ilk bor AQShning uchinchi prezidenti Tomas Jefferson tomonidan ishlatilgan. U 1807-yili «Kongressga yettinchi murojaati»da ushbu atamani birinchi marta qo‘llagan[1]. Bundan maqsad, o‘sha davrda hukumatning jamoatchilik bilan aloqalarini davlat darajasiga ko‘tarish, ilmiy-tashkiliy jihatdan yo‘lga qo‘yish edi.


 

Article Details

How to Cite
Elmurodov Shohjaxon Ahmadjon o‘g‘li. (2023). JAMOATCHILIK BILAN ALOQALAR (PR) TURLI SABABLARGA KO’RA TA’LIM JARAYONLARIDAGI ROLI. PEDAGOGS Jurnali, 39(1), 49–51. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6273
Section
Articles

References

Mo‘minov F. Паблик рилейшнз: история и теория. Т.: Ijod dunyosi, 2004, 32-b

Gʻafforov N. Jamoatchilik bilan ishlash – Pablik rileyshnz. T.: Zar qalam, 2004, 6-b.

Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. М.: Дело, 2000. 5-б.

Jo‘rayev N. Tafakkurdagi evrilish. T.: Sharq, 2001. 41-b

Gʻafurov I. Millatning billurlanishi. //Xalq so‘zi, 1995, 5-yanvar