GOLISHTINLASHTIRILGAN QORA OLA ZOTIGA MANSUB SIGIRLARNING OZIQLANTIRISH

Main Article Content

Kenjayev Ruxidin Uroq o‘g‘li
Sharipov Davlat Ma’ruf o‘g‘li

Abstract

Аннотации: Кормовой фактор является основным фактором в животноводстве. Учитывая это, мы также постарались кормить коров опытных групп на основе качественного и подробного рациона. Для этого мы создали рационы кормления животных по сезонам года.

Article Details

How to Cite
Kenjayev Ruxidin Uroq o‘g‘li, & Sharipov Davlat Ma’ruf o‘g‘li. (2023). GOLISHTINLASHTIRILGAN QORA OLA ZOTIGA MANSUB SIGIRLARNING OZIQLANTIRISH. PEDAGOGS Jurnali, 45(1), 4–8. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6947
Section
Articles

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

“Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-842 sonli qarori. Toshkent. 2008 yil. 21 aprel.

Nosirov U.N. Qoramolchilik. Toshkent. 2001. 383 b.

Nosirov U.N., Nosirov G‘.U., Nosirov T.U. Chorvachilikda klassik va zamonaviy seleksiya usullari. Toshkent. 2008. 472 b.

Amirov Sh.Q., Qo‘ziboev G‘.O. O‘quv tajriba xo‘jaligidagi urchitilayotgan turli zotga mansub sigirlarning ayrim ko‘rsatkichlari. Qishloq xo‘jaligida yaratilgan innovatsion ishlanmalar. Katta ilmiy xodim-izlanuvchi va yosh olimlarning to‘plami. I-qism. Samarqand. 2015. 211-213 b.

Ashirov B., Maqsudov I. Sigirlar mahsuldorligining takomillashtirishda konstitutsiya tiplarining ahamiyati. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. Toshkent. 2012. №1. B. 51-52. (06.00.00.№1).