ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИ ТАФАККУРИНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ УСТУВОРЛИГИ ҲАМДА ПСИХОЛОГИК ИҚЛИМИ

Main Article Content

Зикиряева Манзура Мавлоновна

Abstract

Аннотация. Мазкур мақолада шифокорлар  ўқув-билиш фаолиятини ривожлантиришда аудиториядаги педагогик жараёнлар билан бир қаторда мустақил ишлар ҳам алоҳида аҳамиятлиги, билим, кўникма, малакалар ва аналитик-таҳлилий компетенциялар билан бир қаторда ижтимоий тажрибадан ҳаётий вазиятларда фойдаланиш кўникмасини ривожлантириш орқали ҳам талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини ривожлантириш масалалари ёритиб берилади.

Article Details

How to Cite
Зикиряева Манзура Мавлоновна. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИ ТАФАККУРИНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ УСТУВОРЛИГИ ҲАМДА ПСИХОЛОГИК ИҚЛИМИ. PEDAGOGS Jurnali, 45(1), 23–29. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6971
Section
Articles

References

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

Ўзбекистон Респубтонликаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сон “2022-2026 йилларга мўжалланган янги Ўзбекситоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони

Педагогика энциклопедия. I жилд / тузувчилар: жамоа. // Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2015. – 320 б.

Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков. АА Ахмедов, ММ Зикиряева. Новый день в медицине.151-154, 1(29)2020

Мadaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy–psixologik xususiyatlar. MM Zikiryayeva. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5

Shaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida. Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15

Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари. Зикиряева.М М, Psixologiya 4 (4), 124- 128, 4/2020

О методологии психологического образования. А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Вестник интегративной психологии 19 (79), 63-67, 2019/9/3

Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах. Зикиряева М.М. (г. Бухара, Узбекистан) Вестник 24/2022 128-130с

Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков АА Ахмедов, ММ Зикиряева. Новый день в медицине.151-154, 1(29)2020

Талабалар касбий тафаккурини ривожлантиришда замонавий маъруза машғулотларининг аҳамияти. Гулноз Негматовна Курбанова. Биология и интегративная медицина. 2021

Distinctive Rhetorical Models of Lexical and Grammatical Structure of The Uzbek Language., Abdullayeva Dilorom Akhmedovna., Eurasian Scientific Herald., 2021/12/4

Teaching Students to Think Creatively Through Independent Education in Higher Education., Dilorom Abdullayeva, Bakhtiyor Aminov, Nilufar Xodjayeva., International Journal of Human Computing Studies., 136-140

Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков. А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Тиббиётда янги кун. 151-154 стр, 1(29)2020

Мadaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy–psixologik xususiyatlar. M.M Zikiryayeva. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5

SHaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida. M.M Zikiryayeva. Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15

Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари. М.М Зикиряева, Psixologiya 4 (4), 124-128, 4/2020

О методологии психологического образования. А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Вестник интегративной психологии 19 (79), 63-67, 2019/9/3

Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах. Зикиряева М.М. (г. Бухара, Узбекистан) Вестник 24/2022 128-130с

Psychology in teaching english language. “Eurasion journal of social sciences, philosophy and culture”. Zikiryayeva Manzura Mavlonovna, Hakimova Muhabbat Alimovna, Volume 2 Issue 5, May 2022. ISSN 2181-2888. 228-232 р.

Тиббиёт олий таълим муассасалари талабаларини мантикий тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмлари. Зикиряева М.М. Journal of new century innovations. 2022.11.07,16(3), 33–39 р.

Олий таълим муассасалари талабаларида креативликни шакллантириш. Зикиряева М.М. Eurasian journal of academic research. 2022.10.19. 926-931 р.