TA’LIM JARAYONIDA “BULUTLI” TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Main Article Content

Shamuratova Marjangul Joldasbaevna

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada bulutli texnologiyalardan foydalanishning o'zgaruvchiligi, o'qitish usullari va ta'limning sifati uchun o'ziga xos ko'rsatkichlarni chuqurlashtirishga yordam beradigan ma'lumotlar to'plangan, izlanilgan, va hisobotlar taqdim etilgan. Ta'lim muassasalari va ta'lim sohasidagi mutaxassislar, o'qituvchilar, va talabalar uchun bu tadqiqotdan chiqadigan natijalar, ta'lim jarayonini yangilash va ta'limning samaradorligini oshirishda muhim bo'lib, ularning rivojlanishiga yordam bera olishi mumkin.

Article Details

How to Cite
Shamuratova Marjangul Joldasbaevna. (2023). TA’LIM JARAYONIDA “BULUTLI” TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. PEDAGOGS Jurnali, 45(1), 67–69. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6991
Section
Articles

References

Абдулина Э.М. Облачные технологии в образовании // Молодой ученый. – 2019. – № 52 (290). – С. 7-9. – https://moluch.ru/archive/290/65873

Понятие «Облачные технологии» – https://studwood.ru/1046027/informatika/ ponyatie_oblachnye_tehnologii

Облачные технологии: что это и как использовать бизнесу – https://blog. sibirix.ru/tech-clouds/

E.Toshtemirov. «using cloud technology to provide information resources in the process of distance learning, «Bulletin of Gulistan State University: Vol. 2020 : Iss. 1, Article 4.

Трапезников И. Н. Разработка и анализ системы распознавания автомобильных регистрационных знаков: Автореф. дисс. – Минск: ЯГУ им. П.Г. Демидова, 2002. – 20 с.