BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA JADVALDAN TASHQARI KO’PAYTIRISH VA BO’LISHNI O’RGATISHNING MAZMUN, SHAKL VA VOSITALARI

Main Article Content

Qoraqalpog’iston Respublikasi Taxtako’pir tumani 19-sonli maktabning boshlang’ich sinif o’qituvchisi

Abstract

ANNOTATSIYA Boshlang’ich ta’limning muhim masalalaridan biri o’quvchilarda ongli va mustahkam hisoblash malakalarini shakllantirish hisoblanadi. Ushbu maqolada boshlang’ich sing o’quvchilariga jadvaldan tashqari ko’paytirish va bo’lishni o’rgatishning mazmuni, shakl, metodlari va vositalari haqida so’z boradi.

Article Details

How to Cite
Sarsenbayeva Guldana Maxambetdinova. (2023). BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA JADVALDAN TASHQARI KO’PAYTIRISH VA BO’LISHNI O’RGATISHNING MAZMUN, SHAKL VA VOSITALARI. Ustozlar Uchun, 50(1), 2–6. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6978
Section
Articles