BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK MAHORAT VA AKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Main Article Content

Samarqand viloyati, Samarqand shahar 42 umumta'lim maktabi Biologiya fani o'qituvchisi

Abstract

Annotatsiya: Respublikamizdagi  ijtimoiy-iqtisodiy,  ma’naviy-ma’rifiy  o’zgarishlar  biologik  ta’lim jarayonida ilmiylik, ta’lim va tarbiyaning uzviyligi sistemalilik, fundamentallik, izchillik,  ko’rgazmalilik,  onglilik,  mustaqillik,  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishning  metodologik  prinsipi,  nazariyani amaliyot bilan bog’lash, samaradorlik, tushunarlilik, individual va guruhli yondashishni  uyg’unlashtirish, zarurligini ko’rsatdi.

Article Details

How to Cite
Xusenova Lola Shavkatovna. (2023). BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK MAHORAT VA AKT TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Ustozlar Uchun, 50(1), 7–12. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6979
Section
Articles