BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDATA'LIMIY METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Main Article Content

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab biologiya fani o'qituvchisi

Abstract

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy ta’limni interfaol metodlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Dars mazmunini ochib beruvchi faol usullar ham talabaga ham pedagogga amaliy ko‘makchi vazifasini o‘tamoqda. An’anaviy darsdan farqli o‘laroq metodlar dars jarayoniga jon kiritib, eng muhimi o‘quvchi ongni o‘stirmoqda. Endi talaba sherigining soyasida soyalab emas, o‘z nuqtai nazarini ommaga etarlicha bayon eta olayapdi. Demakki, interfaol usullar darsning jon tomiriga aylanmoqda. Maqolada ham ushbu metodlardan namunalar asosida izlanishlar olib borilib ahamiyati tahlil qilingan.

Article Details

How to Cite
Tuniyans Arsen Igorevich. (2023). BIOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDATA’LIMIY METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO’LLARI. Ustozlar Uchun, 50(1), 13–17. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6980
Section
Articles