O'QITISH JARAYONIDA BIOLOGIYA DARSLARINI TO'G'RI TASHKIL ETISH VA TA'LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI

Main Article Content

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab biologiya fani o'qituvchisi

Abstract

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada biologiya fanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari haqida fikr yurutilgan. Hozirgi ta’lim tizimida bilimlarni egallashning yangi kontsepedagogik texnologiyasiyasi va biologiya fanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirishda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning yo'llari tahlil etilgan.

Article Details

How to Cite
Musurmonova Muqaddas Xamidovna. (2023). O’QITISH JARAYONIDA BIOLOGIYA DARSLARINI TO’G’RI TASHKIL ETISH VA TA’LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI. Ustozlar Uchun, 50(1), 25–31. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6982
Section
Articles