O’ZBEK TILIDA SO'Z YASALISHINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab ona tili fani o'qituvchisi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada kundalik ishlatadigan so’zlarning esa o’ziga xos yasalish usuli bor. O’zbek tilshunosligining so’z yasalishi degan bo’limida aynan so’z yasalish usullari o’rganiladi. Mazkur maqola orqali o’zbek tilida so’z yasalishi usullari haqida kengroq bilib olamiz.

Article Details

How to Cite
Hamrayeva Munira Rustamovna. (2023). O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK XUSUSIYATLARI. Ustozlar Uchun, 50(1), 32–34. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6983
Section
Articles