YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALARNING UMUMIY XOSSALAR

Main Article Content

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab kimyo fani o'qituvchisi

Abstract

ANNOTASIYA Quyidagi ilmiy maqolada kimyo fanidagi muhim tushunchalardan biri yuqori molekulyar birikmalarning fizik va kimyoviy xossalari ilmiy tahlil etilgan.

Article Details

How to Cite
Tursunova Baxora Toxir qizi. (2023). YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALARNING UMUMIY XOSSALAR. Ustozlar Uchun, 50(1), 35–39. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6984
Section
Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.