TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Main Article Content

Samarqand viloyati, Samarqand shahri 42- maktab informatika fani o'qituvchisi

Abstract

Annotatsiya Keyingi 50 yil mobaynida kompyuter texnologiyasining rivojlanishi bilan axborot texnologiyalari ham ma’lum darajada o‘sib bormoqda. Keyingi yillar bilim berish amaliyotida bir-biriga o‘xshash tushunchalar paydo bo‘la boshladi. Ular kompyuter texnologiya, axborot va o‘qitish texnologiyasi deb atalmoqda. Bu uch tushunchani bir-biridan ajrata olmay, chalkashtirilgan hollar ko‘p uchraydi.  Ushbu ilmiy maqolada ta'lim jarayonida kompyuter va boshqa innovatsion qurilmalardan foydalanish xususidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Article Details

How to Cite
Azizova Sabina Ravshanovna. (2023). TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Ustozlar Uchun, 50(1), 40–44. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6986
Section
Articles