GEOGRAFIYA FANINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI

Main Article Content

Xorazm viloyati Hazorasp tumani 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining Geografiya va iqtisod fani o'qituvchisi

Abstract

Annotatsiya: O’zbekistoning mustaqillikka erishishi munosabati bilan geografiya ta’limida ham muhim o’zgarishlar sodir bo’ldi. Maktab geografiyasining mazmuni va tuzilishida tarkibiy o’zgarishlar amalga oshirildi. Ayrim o’quv fanlari maktab dasturidan olib tashlandi, ayrimlarining mazmuni o’zgartirildi, ayrim fanlar yangidan yaratilib, o’quv tizimiga joriy qilindi. Ushbu maqolada geografiya fanining zamonaviy o‘qitish metodikalari, fanning maqsad va vazifalari haqida qisqacha so‘z yuritiladi.

Article Details

How to Cite
Mirzayeva Xilola Rajabbayevna. (2023). GEOGRAFIYA FANINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. Ustozlar Uchun, 50(1), 64–67. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/view/6996
Section
Articles