OBYEKTDA LOYIHANI TUZISH UCHUN MA'LUMOTLARNI TAYYORLASH USLUBINI ISHLAB CHIQISH

Main Article Content

Xolmurodov Nazirbek Davron o'g'li

Abstract

Annotatsiya: Obyektda loyihani tuzish uchun ma'lumotlarni tayyorlash uslubini
ishlab chiqishning bogʻlikligi obyektga mo'ljallangan tahlil va loyihalashning muhim
momenti shundan iboratki, bunda dasturiy tizim komponentlari o'rtasida majburiyatlar
taqsimotini malakali o'tkazish ko'zda tutiladi. Gap shundaki, obyektga mo'ljallangan
tahlil va loyihalashsiz ish ko'rib bo'lmaydi. Buning ustiga u robastlik, masshtablashish,
kengayishlik va takroran qo'llash imkoniyatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Article Details

How to Cite
Xolmurodov Nazirbek Davron o’g’li. (2023). OBYEKTDA LOYIHANI TUZISH UCHUN MA’LUMOTLARNI TAYYORLASH USLUBINI ISHLAB CHIQISH . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 208–215. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2542
Section
Articles