[1]
Ikromova E’zoza 2023. BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA . PEDAGOGS jurnali. 25, 1 (Jan. 2023), 39–41.