[1]
Boboqulova Mohinur 2023. INNOVATSION TEXNOLOGIYA YORDAMIDA INGLIZ TILINI O’RGANISH VA O’RGATISH TEXNIKALARI . PEDAGOGS jurnali. 25, 1 (Jan. 2023), 56–57.