(1)
Ikromova E’zoza. BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA. PED 2023, 25, 39-41.