Ikromova E’zoza. (2023). BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 39–41. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2509