Boboqulova Mohinur. (2023). INNOVATSION TEXNOLOGIYA YORDAMIDA INGLIZ TILINI O’RGANISH VA O’RGATISH TEXNIKALARI . PEDAGOGS Jurnali, 25(1), 56–57. Retrieved from https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2512