Ikromova E’zoza. 2023. “BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA”. PEDAGOGS Jurnali 25 (1):39-41. https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2509.