Ikromova E’zoza (2023) “BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA ”, PEDAGOGS jurnali, 25(1), pp. 39–41. Available at: https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2509 (Accessed: 30 May 2024).