Ikromova E’zoza. “BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA”. PEDAGOGS Jurnali, vol. 25, no. 1, Jan. 2023, pp. 39-41, https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2509.