1.
Ikromova E’zoza. BIOLOGIYA DARSLARIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI HAQIDA . PED [Internet]. 2023 Jan. 5 [cited 2024 May 30];25(1):39-41. Available from: https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2509