TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI

Main Article Content

Maxmudov A’zam Qudratovich
Mamaraimov Bekzod Qodirovich

Abstract

Annotatsiya: Ko‘p yillik pedagogik tajribadan shu narsa ma’lumki, o‘quvchilar
trigonometriyaga oid bilim va ko'nikmalarni egallashda ancha qiynaladi. Ana shuni
nazarda tutib ushbu maqolada o'quvchilaming trigonometrik tenglamalar, ularning
turlari va yechish usullari, yechishning oson hamda qulay usullarini bayon qilishda
muhtaram o'quvchi tez o'zlashtirib oladigan qirralarga e ’tibor qaratishga harakat
qilindi.

Article Details

How to Cite
Maxmudov A’zam Qudratovich, & Mamaraimov Bekzod Qodirovich. (2023). TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI . PEDAGOGS Jurnali, 35(4), 54–57. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/5334
Section
Articles