Published: 2023-06-15

O'ZBEKISTON DARYOLARINING XO'JALIKDAGI AHAMIYATI VA ULARNI MUHOFAZA QILISH

Berdiyev G’ayratjon Xasanboyevich, Jo’raboyev Abdulmalik Doniyorjon o’g’li , Vaxobova Madinabonu Murodiljon qizi

24-28

YADROVIY QUROLLAR XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Berdiyev G’ayratjon Xasanboyevich , Vaxobova Madinabonu Murodiljon qizi , Jo’raboyev Abdulmalik Doniyorjon o’g’li

29-34

ВКЛАД БИОХИМИКОВ В БИОХИМИЮ УЗБЕКИСТАНА

Мухиддинова Сурайё Азаматовна , Бахрамова Мусалламхон Адхамовна , Рахимова Хусния Кромиддиновна , Акбарходжаева Хуршида Нажмиддиновна

40-43

TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI

Maxmudov A’zam Qudratovich , Mamaraimov Bekzod Qodirovich

54-57

РЕСПУБЛИКА ВА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Жуманиязов Иномжон Тураевич , Абдурайимов Воҳиджон Қаҳрамон ўғли

109-120