EKSTREMAL VAZIYATNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA OʼRGANILISHI

Main Article Content

Jumanova Fatima Uralovna
Axmadjonova Shaxnoza Alisherovna

Abstract

Annotatsiya: ushbu maqolada ekstremal vaziyatni psixologik-pedagogik muammo sifatida oʼrganilishi hamda ushbu mavzu bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borgan olimlarning qarashlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Article Details

How to Cite
Jumanova Fatima Uralovna, & Axmadjonova Shaxnoza Alisherovna. (2023). EKSTREMAL VAZIYATNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA OʼRGANILISHI. PEDAGOGS Jurnali, 39(1), 52–57. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6274
Section
Articles

References

Rumyanseva T.G., Boyko I.B. Ponyatie agressii i agressivnosti v podrostkovom vozraste. – Minsk: «Universitetskoe», 2002. – S. 72.

Beron R., Richardson D. Agressiya. / Per. s angl. S. Melenevskaya, D. Viktorova, S.Shpak. – Sankt-Peterburg: «Piter», 2001. – S. 142-147

Fromm E. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti. – M., 1994. – S. 126.

Mannopovna, J. O., Uralovna, J. F., & Rahmatullayevna, M. S. (2020). Formation of artistic perception of future teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 518-526.

Маҳкамов, У., Жуманова, Ф., & Равшанов, Ж. (2020). БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШГА ТАЙЁРЛАШ. Academic research in educational sciences, (3), 815-830.

Жуманова, Ф. У., & Жабборова, О. М. (2020). УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ДАВРИДА БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ. Academic research in educational sciences, (4), 238-243.

Akramova, D. E., & qizi Suvonqulova, M. D. (2023, January). RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 393-396).

Akramova, D. E., & qizi Ne’matova, S. S. (2023, January). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI OMILLAR. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 390-392).

Akramova, D. E., & qizi Axmedova, N. B. (2023, January). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI RAHBARINING BOSHQARUV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 386-389).

Жуманова, Ф. У., & Мирзарахмонова, Ш. М. (2021). Дуал таълим ва унинг имкониятлари. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 122-124.

Акрамова, Д. Э., & Бобомуродова, О. Б. (2023, January). ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА ТУШУНЧА. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 352-354).

Jumanova, F. U., & Alfayzov, S. A. (2021). Boshqaruv ilmiga sharq mutafakkirlarining ilmiy qarashlari. Academic research in educational sciences, 2(4), 57-62.

Jumanova, F. U. (2020). Jabborova OM PRIMARY EDUCATION IN THE THIRD RENESSANCE. Academic Research in Educational Sciences, 1(4), 238-243.

Акрамова, Д. Э. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВATSIОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 13(8), 19-23.