ИККИ ФАСЛЛИ (ДУВАРАК) ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРНИНГ ДОН СИФАТ КЎРСАКИЧЛАРИ

Main Article Content

Азизов Бекзод Ғайрат ўғли
Жўраев Диёр Турдиқулович

Abstract

Аннотация: Мақолада баҳорги юмшоқ буғдой нав ва намуналаримизни баҳорги ҳамда кузги муддатларда экиб ўрганилганида дон сифат кўрсатгичларини лаборатория шароитида аниқланди. Бунда оқсил миқдори, дон намлиги, клейковина миқдори, ИДК кўрсатгичлари ва дон шишасимонлиги бахоланиб барча кўрсатгичлар буйича андоза навига нисбатан тахлил қилиниб танлаб олинди.

Article Details

How to Cite
Азизов Бекзод Ғайрат ўғли, & Жўраев Диёр Турдиқулович. (2023). ИККИ ФАСЛЛИ (ДУВАРАК) ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРНИНГ ДОН СИФАТ КЎРСАКИЧЛАРИ. PEDAGOGS Jurnali, 40(1), 7–11. Retrieved from http://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/6312
Section
Articles

References

Сатторов М., Ҳалимов И. Уруғ ва ўғит меъёри // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2006.- № 5.-Б.18.

Сиддиков Р. Дон сифати нималарга боғлиқ. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2005. № 12. -Б. 33-34.

Сиддиқов Р.Э., Жўраев М.А., Орипов Ш.Ҳ., Умиров Н.Ж., Покровская М.Н., Ҳайдаров Б.Д. Суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол филиали 100 ёшда. Жиззах-2013. 16-б.

Тищенко В.Н., Чекалин М. Генетические основы адаптивной селекции озимой пшеницы. Монография. - Полтава. 2005, - С. 243.

Удачин. Р.А., Шахмедов И.Ш. Пшеница в Средней Азии.- Ташкент, Издательство "Фан". 1984. с.134.

Узақов Ғ.О. “Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида кузги буғдой етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш” Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Самарқанд-2018. 56 б.