Published: 2023-02-06

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Отажонова Маликабону Садуллаевна , Матрасулова Феруза Ботирбековна , Ибрагимов Хаётбек Исломбек углы

3-7

UMUMIY O`RTA TA’LIM MUASSASASI RAHBARLARI BOSHQARUV FAOLIYATI

Qodirberganova Mardona Zairboy qizi , Otajonova Nilufar Shavkat qizi , Saparbayeva Guliza Maqset qizi

29-32

AREAS OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Sanayev Mashrab Eshquvvat o’g’li , Burxonova Zarina Zafar qizi

61-64

USING MNEMONIC KEYWORD METHOD IN ENGLISH VOCABULARY TEACHING

Nurmurodova Madina Ilxom qizi , Sagdullayeva Laziza Tolip qizi

69-77

GIPOTERIOZ HOLATIDA AYOLLAR BACHADONINING ANATOMIK O‘ZGARISHLARI

Saidmurodova Gulhayo Ilhom qizi, Nazarov Botir Saidmurod o‘g‘li, Baxshullayeva Farog‘at Namozovna

104-107

NOFREDGOLM INTEGRAL TENGLAMALARINING AYRIM TADBIQLARI

Usmonov Aktam Akrom O'g'li , Boboxonova Go’zal Burxon Qizi

158-161