Published: 2023-05-06

YORUG‘LIK VA HARORATNING HAYVONLAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Abduxalilova Madinaxon Abdurayim qizi , Xolmatova Irodaxon Nurmuhammad qizi

104-105

SOG’LIQNI SAQLASH BOSHQARUVIDA XODIMLARGA PSIXOLOGIK TA’SIR O’TKAZISH

Olimjonova Ziynat Bobomurod qizi , Boltaboyev Sardor Erkin o’g’li

145-148