Published: 2023-05-17

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ

Очилов Фарход Эгамбердиевич, Туракулов Жамшид Рашид угли

8-11

MA’NAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHDA G‘OYAVIY OMILLARNING O‘RNI

Risvaev Sarvar Zaydilla o‘g‘li , Ochilov Ulug‘bek Tolibjon o‘g‘li

20-23

RESPUBLIKAMIZDA YO‘L QURILISHINI TAKOMILLASHTIRISH

Muxtorov Sodiq Shavkat o’g’li , Narzullayev Xurshid

108-110

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРА

Айтбаева Эльзахон Оразмухаметовна

116-118

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ О-ВИНИЛОВОГО ЭФИРА МОНОЭТАНОЛАМИНА

Турсунов Бaхтиёр Носир ўғли, Журабоев Фозил Мамасолиевич

119-123

XADICHA SULAYMONOVA – ILK O`ZBEK HUQUQSHUNOS AYOLI

Baratov Azim Shamsiyevich , Qodirova Sevaraxon Zoyirjon qizi

127-130

QURILISH MATERALLARI ONLAYN DO'KANINI ISHLAB CHIQISH

Qazaqboyev Jalaliddin, Ollaberganov Mirzoxid , Anvarov Alisher

135-138

DEMOGRAFIK OMILLAR ASOSIDA MAKTAB TA’LIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ibragimov Abdimalik Gapparovich , Muradov Ikrom Turdiboyevich , Odinayeva Nilufar Mingto‘rayevna

155-162

The Multifaceted Nature of Language: Exploring its Diverse Aspects

Sevara Shermamatova O'ktamjonovna , Odilova Nigoraxon Mamaroziqovna

176-179

XADICHA SULAYMONOVA – ILK O`ZBEK HUQUQSHUNOS AYOLI

Baratov Azim Shamsiyevich , Qodirova Sevaraxon Zoyirjon qizi

183-186

TRASPORT KOMPANIYALARINI AVTOMATLASHTIRISH

Boltaev Boltaboy, Frunzayeva Dilfuza Axmad qizi, Bekimmetova Durdona Ikromjon qizi

187-189